Opći uvjeti korištenja za www.testiranjeguma.hr

Čl. 1. Ponuđač usluga i kontakt

Ponuđač usluga od www.testiranjeguma.hr je

Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover

Ovako nas možete kontaktirati:

Telefon: +49 (0) 511 87 98 92 80 (Pon. - Čet. 7 - 22 sati)
Telefaks: +49 (0) 511 87 98 90 71
E-pošta: info@delti.com
Internet: www.delti.com

Informacije o tvrtki

Predsjednik nadzornog odbora: Rainer Binder
Uprava: Susann Dörsel-Müller, Philip von Grolman, Thomas Loock, Andreas Prüfer 
Sjedište društva: 50373 Hannover
Registarski sud: AG Hannover HRB 58026
Br. PDV-a: DE 812759861

Čl. 2. Važenje

(1) www.testiranjeguma.hr web-stranica namijenjena je potrošačima koji sebe i druge žele putem interneta informirati o gumama. Korisnici ove internetske stranice dobit će besplatna izvješća o iskustvima korisnika i njihove ocjene o gumama za motorna vozila i motocikle.

(2) Ovi Opći uvjeti korištenja važe u datoj inačici koja je aktualna u trenutku korištenja web-stranice (za neregistrirane korisnike) www.testiranjeguma.hr i u trenutku registracije (za registrirane korisnike).

(3) Korištenjem web-stranice www.testiranjeguma.hr odn. usluga ponuđenih na ovoj stranici korisnik u cijelosti daje svoju suglasnost u pogledu korištenja ove web-stranice i primjene pojedinačnih važećih uvjeta korištenja.

Čl. 3. Vlastiti sadržaji

Dioničko društvo Delticom AG odgovorno je za vlastite sadržaje koji se u okviru ponude mogu pozvati na internetskoj stranici www.testiranjeguma.hr sukladno općim propisima. Vrijede ograničenja od odgovornosti prema čl. 10 ovih Uvjeta korištenja.

Čl. 4. Strani sadržaji

(1) Delticom AG korisniku pruža mogućnost da na web-stranici objavljuju određene sadržaje na način da ih drugi korisnici mogu pozivati/iščitavati. Ta je usluga načelno besplatna. U iznimnim slučajevima potreban je poseban dogovor. U te sadržaje (u nastavku „korisnički sadržaji“) pripada:

- Ocjenjivanja guma

- Izvještavanje o svojim iskustvima

- Stavljanje fotografija

- Stavljanje videja

(2) Objavljivanje korisničkih sadržaja nije utuživo niti se ono u nekom drugom obliku može prisiliti ili zahtijevati. Pravo na objavljivanje korisničkih sadržaja ne postoji.

(3) Objavljivanje korisničkih sadržaja na www.testiranjeguma.hr ne predstavlja pravno obvezujuću izjavu ili tvrdnju, ocjenu ili preporuku društva Delticom AG, nego samo oslikava mišljenje korisnika. Delticom AG ne prisvaja korisničke sadržaje i ne odgovara za njihovu točnost, aktualnost i/ili cjelovitost.

(4) Delticom AG niti ima obvezu niti je u stanju da opširno provjerava zakonitost korisničkih sadržaja ili ih nadzire. Ako se Delticom AG upozori na kršenje pravnih propisa i/ili povrede prava, ono će učiniti sve kako bi odstranilo takav prekršaj. Detaljnije o tome regulira sljedeći članak 5.

Čl. 5. Zaštitna prava i ustupanje prava
(1) Na stranici www.testiranjeguma.hr objavljeni
sadržaji/podaci (npr. proizvodi, marke, logotipovi, oznake tvrtki i dr.
 informacije, izvješća, fotografije, videji) su, po potrebi, pravno zaštićeni sadržaji.

Korisnik ustupa društvu Delticom AG pravo da bez naknade pohranjuje i umnožava sve korisničke sadržaje koje je isti postavio, da s njima dalje postupa u okviru svih ostalih trenutačno poznatih korisničkih i ostvarivačkih prava, da korisničke sadržaje objavljuje na proizvoljno odabranim mjestima na www.testiranjeguma.hr ili na drugim tele-medijima za koje društvo odgovara, a posebice na javno dostupnim mjestima, kao i da korisničke sadržaje reproducira u bilo kojem obliku. Korisnik ustupa društvu Delticom AG pravo da korisničke sadržaje može davati u podlicencu tvrtkama koje su s njim povezane.

(2) Ustupanje prava postupanja s korisničkim sadržajima vrijedi načelno bez vremenskog ograničenja. Korisnik u svako doba može opozvati svoje ustupanje prava postupkom brisanja sadržaja.

(3) Korisnik jamči za vlastito neograničeno pravo da društvu Delticom AG ustupa prava u gore navedenom opsegu.

(4) Ukoliko postoji sumnja da su na web-stranici www.testiranjeguma.hr povrijeđena zaštitna prava, to trebate odmah prijaviti na adresu info@delti.com, kako bi Delticom AG isto ispitalo i po potrebi poduzelo odgovarajuće mjere za uklanjanje prekršajnog sadržaja. Delticom AG pridržava pravo na blokiranje i/ili trajno uklanjanje korisničkih sadržaja kao i korisničkih profila.

Delticom AG osim toga ima prava da:

- primjenjuje sadržaje u svrhu online-reklamiranja za vlastite ponude i za ponude poduzeća koja su s njim povezana,

- daje u podlicencu korisničko pravo Trećima, ukoliko i kada Treći takvo korištenje sadržaja na online platformama zahtijeva.

Čl. 6. Postavljanje korisničkih sadržaja

(1) Preduvjeti za objavljivanje korisničkih sadržaja mogu uslijediti preko registriranih i neregistriranih korisnika.

(2) Korisnik se obvezuje da neće postavljati sadržaje na stranicu koji:

- će povrijediti prava Trećih, npr. autorska prava, prava na zaštićenu oznaku, patentna prava, prava na zaštićenu marku ili zaštitna prava na izum, osobna prava, prava na zaštitu podataka ili prava vlasništva,

- vrijeđaju, prijete, prisiljavaju, difamiraju, veličaju nasilje,

- su pornografski, koji loše utječu na mladež, koji su rasistički, koji šire mržnju prema pripadnicima drugog naroda ili koji su na drugi način kažnjivi ili protuzakoniti,

- koji su netočni.

(3) Najmanja dob korisnika koji može postavljati korisničke sadržaje na web-stranicu je 18 godina.

(4) Korisnicima nije dopušteno da drugim korisnicima ili Trećima preko www.testiranjeguma.hr prosljeđuju reklame. To se odnosi i na postavljanje odgovarajućih linkova. Pozitivno predstavljanje proizvoda ne smatra se reklamom u tom smislu, ako ona odgovara preduvjetima iz članka 6 stavka 5.
 

(5) Korisničke ocjene guma (uključujući izjave u korisničkim profilima, komentare ispod fotografija, videje) moraju udovoljavati sljedećim uvjetima. Korisnik

- se mora pobrinuti da bude jasno na koju se gumu odnosi njegova ocjena,

- može ocijeniti neku gumu samo ako ju je i sam koristio, 

- mora davati točne podatke o gumama, njezinim osobinama pri korištenju i ponašanju pri vožnji ili drugim datostima/događajima, 

- ne smije objavljivati sadržaje uz novčanu ili neku drugu protuuslugu,

- ne smije davati ocjene odn. postavljati fotografije, ako je zaposlenik, vlasnik ili distributer/agent proizvođačevih guma koje se ocjenjuju ili koji radi po proizvođačevom nalogu. To isto vrijedi i za zaposlenike poduzeća, koji su povezani s proizvođačem guma koje se ocjenjuju i koji rade po nalogu proizvođača.

- ne smije davati prosude/procjene sa sadržajem koji će prije svega difamirati proizvođača ili Delticom AG ili koji će prije svega služiti drugoj svrsi, a ne svrsi davanja stručne i neutralne ocjene guma,

- ne smije postavljati fotografije i videje u kojima se vide ili se mogu identificirati osobe ili za koje korisnik nema autorska prava.

Čl. 7. Zaštita podataka

(1)  Osobni podaci koje korisnik stavi na raspolaganje preko web-stranice www.testiranjeguma.hr obrađuju se u skladu s primjenjivim odredbama o zaštiti podataka kao i o našim važećim izjavama o zaštiti podataka.  Njih se može ovdje pozvati.

(2) Zabranjeno je iščitavanje, pohranjivanje i prosljeđivanje osobnih podataka drugih korisnika u druge svrhe, osim u svrhe sukladno korištenju ponude. Korisnici načelno moraju povjerljivo postupati s osobnim podacima koji su im poznati ili koji su postali poznati, osim ako iste sami vlasnici nisu objavili.

Čl. 8. Oslobađanje odgovornosti

Korisnik se obvezuje da neće imati nikakvih zahtjeva Trećih osoba prema Delticom AG, uključujući primjerene odnosno zakonski utvrđene troškove odvjetničkih usluga, koji se temelje na povredi korisničkih obveza uzrokovanoj vlastitom krivicom ili na pružanju jamstva. Korisnik će pružati pomoć društvu Delticom AG u odbijanju takvih zahtjeva, posebice kroz stavljanje na raspolaganje svih informacija koje su potrebne u procesu obrane.
Čl. 9. Registracija

(1) Svi korisnici u svako doba imaju mogućnost besplatnog otvaranja korisničkog računa (registracija).

(2) Za registraciju na www.testiranjeguma.hr korisnik mora imati najmanje 18 godina. 

(3) Svaki korisnik se obvezuje na to da će prilikom svoje registracije dati točne i potpune podatke i da neće kršiti prava trećih osoba. Povreda prava Trećih nastupa, među inim, onda kada se koriste osobni podaci/informacije ili drugi podaci Trećih bez njihova dopuštenja, npr. korištenjem njihovog imena ili adrese e-pošte. Višestruka registracija nije dopuštena. Registrirani korisnici svoje podatke o prijavi mogu u svako doba mijenjati odn. ažurirati.

(4) Registrirani korisnici su odgovorni za povjerljivo postupanje s podacima koje oni dostave drugima ili koji se njima stave na raspolaganje (posebice s lozinkom). Svaki registrirani korisnik je obvezan odmah obavijestiti Delticom AG u slučaju gubljenja svojih pristupnih podataka ili njihovog neovlaštenog korištenja. Delticom AG ima pravo blokirati pristup korisničkom računu na web-stranici www.testiranjeguma.hr kod postojanja sumnji da lozinku neovlašteno koristi treća osoba; korisnik će o tome biti informiran.

(5) U slučaju nepoštivanja ovih korisničkih uvjeta, Delticom AG može obrisati sadržaje i informacije koje je postavio korisnik ili koji se njemu mogu pripisati. Osim toga, Delticom AG može korisnika isključiti privremeno ili trajno iz mogućnosti korištenja svoje ponude.

(6) Kod kršenja korisničkih uvjeta uzrokovanog vlastitom krivicom, korisnik također odgovara i prema Delticom AG i po zakonu je dužan nadoknaditi sve direktne ili indirektne štete koje iz toga nastanu, uključujući i imovinske štete. Zadržana su prava na sve daljnje zahtjeve.

(7) Korisnički račun može biti obrisan ili otkazan u svako doba bez pridržavanja roka metodom brisanja accounta ili slanjem e-poruke na Delticom AG.

(8) Delticom AG zadržava pravo da otkaže prijavu/registraciju korisnika bez navođenja razloga za isto u roku od dva tjedna. Time se ne dira u pravo na trenutni otkaz iz važnog razloga. Kao važan razlog vrijedi posebice kršenje obveza navedenih u ovim uvjetima korištenja.

(9) U slučaju otkaza ili drugačijeg okončanja ugovornog odnosa, Delticom AG ima pravo obrisati ili blokirati korisničke sadržaje koje je korisnik postavio. Ne postoji obveza korištenja ili blokiranja istih.

Čl. 10. Jamstvo/Odgovornost društva Delticom AG

(1) Delticom AG ne preuzima jamstvo za cjelovitost, aktualnost, točnost, zakonitost ili drugi oblik kvalitete informacija postavljenih na web-stranicu www.testiranjeguma.hr. Delticom AG te informacije nudi samo kao orijentaciju korisniku. Delticom AG ne preuzima odgovornost za to jeli korisnik stvarni pravni vlasnik postavljenih korisničkih sadržaja.

(2) Osim toga, Delticom AG ne preuzima odgovornost za to da sadržaji predstavljeni na stranici www.testiranjeguma.hr ne sadrže viruse ili druga svojstva koja mogu imati štetno ili razarajuće djelovanje.
 Korisnik je odgovoran samostalno zaštititi svoje uređaje za obradu podataka s tim u vezi.

(3) U slučaju ugovornih ili izvanugovornih potraživanja, Delticom AG je odgovoran samo za štete nastale namjernim ili grubim nemarnim radnjama kao i za štete nastale uslijed neznatno nepažljivih kršenja takvih obveza, a čime se omogućuje uredno izvršavanje ugovora s korisnikom i radi čijeg ispunjavanja, stoga, ugovorna strana može imati povjerenja (kardinalne obveze). U potonjem slučaju odgovornost je ograničena na štetu koja je predvidiva i tipična kod zaključivanja ugovora. Gore navedena ograničenja odgovornosti ne vrijede u slučaju povrede života, tijela i zdravlja, u okviru Zakona o odgovornosti za proizvod kao i u slučaju preuzimanja izričitog jamstva.

Čl. 11. Stavljanje na raspolaganje web-stranice

(1) Društvo Delticom AG nije odgovorno za neprekidnu upotrebljivost ili dostupnost ponuda na web-stranici www.testiranjeguma.hr, pa stoga i ne preuzima odgovornost, a posebice ne odgovara za tehnički uvjetovana kašnjenja, za prekide ili kvarove/ispade.

(2) Delticom AG zadržava pravo da bez prethodne najave obavi izmjene, ograničenja ili brisanja informacija stavljenih njoj na raspolaganje kao i da web-stranicu www.testiranjeguma.hr potpuno ili djelomično blokira, izmijeni, ograniči ili obriše ili njezino objavljivanje privremeno ili trajno obustavi.

(3) Zabranjen je svaki pokušaj ometanja ispravnog funkcioniranja web-stranice www.testiranjeguma.hr, npr. pokušavajući zaobići sigurnosne funkcije, mijenjajući računalne sustave, poslužitelje, rutere ili druge uređaje koji su povezani s internetom, stvarajući si neovlašteni pristup istima ili na bilo koji način ometajući rad takvih sustava/uređaja.

(4) Delticom ne odgovara za gubitak podataka.

Čl. 12. Primjenjivo pravo, sudska nadležnost i drugo

(1) Delticom svoje izjave namijenjene korisnicima može dostavljati putem e-pošte, faksom ili uobičajenim pismom, ukoliko to nije drugačije regulirano Općim uvjetima poslovanja. Osim toga, Delticom AG svoje izjave namijenjene korisnicima može slati i u obliku priopćenja u privatni pretinac korisnika registriranog pri web-stranici www.testiranjeguma.hr.

(2) Mjesto sudske nadležnosti je sjedište društva Delticom AG u Hannoveru.

(3) Primjenjuje se njemački zakon/pravo, isključujući međunarodno privatno pravo i UN-ovu Konvenciju o prodaji.

Čl. 13. Klauzula o isključivosti

Ukoliko neka odredba ovog ugovora bude potpuno ili djelomično neučinkovita ili kasnije izgubi svoju pravnu valjanost, time će važenje ostalih odredbi ostati
nedirnuto. Umjesto neučinkovite odredbe važit će zakonski propisi.